Ajankohtaista

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai ajantasalle saattaminen vaatii toimenpideluvan kunnan rakennusvalvonnasta. Lupaa varten jätevesijärjestelmä pitää suunnitella, jota edeltää sijaintikatselmus tontilla paikan päällä. Varmistaaksesi oman jätevesijärjestelmän asennuksen vielä tälle vuodelle tilaa katselmus heti. Samalla voit hyödyntää...