Jätevesijärjestelmät kuntoon

26.03.2021

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai ajantasalle saattaminen vaatii toimenpideluvan kunnan rakennusvalvonnasta. Lupaa varten jätevesijärjestelmä pitää suunnitella, jota edeltää sijaintikatselmus tontilla paikan päällä. Kesä on vilkkaita jätevesijärjestelmien asentamisen aikaa. Lomakautena lupa-asiat eivät etene kunnan rakennusvalvonnassa. Varmistaaksesi oman jätevesijärjestelmän asennuksen vielä tälle vuodelle tilaa katselmus hyvissä ajoin ennen kesän kiireitä - miksei vaikka heti. Samalla voit hyödyntää ennakkoalennukset BioBox-harmaavesipuhdistamoista ja muista oheiskomponenteista. Alennus koskee mm. ekovessoja, kompostoreita, umpisäiliöitä ja PA-jätevedenpuhdistamoita. Mutta vain rajoitetun ajan. Toimi siis nopeasti.