Jätevesijärjestelmät kuntoon

26.03.2021

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai ajantasalle saattaminen vaatii toimenpideluvan kunnan rakennusvalvonnasta. Lupaa varten jätevesijärjestelmä pitää suunnitella, jota edeltää sijaintikatselmus tontilla paikan päällä. Varmistaaksesi oman jätevesijärjestelmän asennuksen vielä tälle vuodelle tilaa katselmus heti. Samalla voit hyödyntää syysalennukset BioBox-harmaavesipuhdistamoista ja muista oheiskomponenteista. Alennus koskee mm. ekovessoja, kompostoreita, umpisäiliöitä ja PA-jätevedenpuhdistamoita. Mutta vain rajoitetun ajan. Toimi siis nopeasti.